Dikt: Drömmen

Kommentera
Du i drömmen
med viskningar kommer
Vi reser till träden
I havet simmar jag
alltid tillbaks bort igen