Dikt: Omöjlig Kärlek

Kommentera

Jag mötte dig med glädje
Du mötte mig med sorg
Jag förstod inget men
Du lämnade mig
Jag tänker på dig med sorg i hjärtat
Du går vidare i livet
Jag stannar kvar
Du är underbar
Jag kan inte hata dig även om jag vill
Du älskar henne
Jag älskar dig