Resan utan dig

Kommentera
Med dig hade resan varit underbar
Men du var inte där
Allt var vackert
Men du är vackrast
Alla hade roligt utom jag
Jag tänkte bara på dig